Anasayfa İletişim Site Haritası English
   
   
HAKKIMIZDA HABERLER TEDAVİ ALANLARI ÜRÜNLER İNSAN KAYNAKLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER LİNKLER YAYINLAR İLETİŞİM
KULLANIM KOŞULLARI & YASAL UYARILAR


1. TARAFLAR

Şu anda ziyaret etmekte ve görüntülemekte olduğunuz web sitesi Adeka İlaç San. ve Tic A.Ş.'ye ( işbu sözleşme metninde ADEKA  olarak anılacaktır) ait olup, kullanımına ilişkin  yasal koşullar  sözleşme metninde belirlenmiş bulunmaktadır. İşbu web sitesine erişim sağlayan ve/veya kullananlar ( sözleşmede KULLANICI olarak  anılacaktır) sözleşmede yer alan tüm bu şartları ve yasal düzenlemelerle getirilmiş bulunan  tüm hükümleri herhangi bir ihtirazi kayıt ve sınırlandırmaya tabi olmaksızın peşinen kabul etmiş sayılırlar.

ADEKA'nın sözleşmede yer alan hükümleri ve sitenin kullanımına ilişkin koşulları önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak değiştirme hakkı saklıdır. Bu nedenle KULLANICI'ların siteyi her ziyaretinde "Kullanım Şartları & Yasal Uyarılar" bölümünü inceleyerek değişiklikleri takip etmeleri gerekmektedir.

KULLANICI işbu web sitesine girmekle "Kullanım Koşulları & Yasal Uyarılar" başlığı altında yer alan tüm bu hükümleri  okumuş olsun veya olmasın sözleşme hükümleri kapsamında aynen kabul etmiş sayılacaktır.

2. SİTEDE YER ALAN BİLGİLER VE KULLANIM ŞARTLARI 

Görüntülemekte olduğunuz web sitesi iki bölümden oluşmaktadır; ADEKA hakkındaki genel bilgilerin, firma haberlerinin, ADEKA tarafından hazırlatılan süreli yayınların, iş müracaatların yapıldığı, firma yönetimsel kararlarının yer aldığı İnsan Kaynakları (İK) bölümü, ADEKA web sitesi ile ilgili ve/veya  başka sitelere erişimin sağlanması için gerekli linkler ve iletişim bilgilerinin yer aldığı adres, telefon, site üzerindeki form üzerinden başvurulan bilgilere ilişkin bilgilerin yer aldığı birinci ( 1.) bölüm tüm  KULLANICI'lara açıktır.

Web sitesinde yer alan "Ürünler Bölümü" olarak adlandırılan ikinci ( 2.) bölümde ise;  ADEKA tarafından üretilen ve/veya pazarlamasının yapıldığı ürünlerle ilgili  bilgiler  yer almaktadır; bu bölümde ürün adları, etken maddeleri, prospektüs bilgileri, tanıtıcı bilgiler ve ürün bilgileri talep formu bulunmaktadır. "Ürünler Bölümü" yalnızca sağlık profesyonellerinin ( hekim, eczacı, diş hekimi v.b.) kullanımın açık olup, sağlık profesyonelleri dışında kalan kişilerin kullanımına açık değildir. Yasal mevzuat gereği sağlık profesyonelleri dışındaki kişilerin ilaçlarla ilgili bilgi verilen sayfa ve prospektüs bilgilerine erişimi yasaklanmıştır.

2.A. SİTE İÇERİĞİ VE GÜNCELLENME

ADEKA işbu web sitesini halen üretilmekte olan ürünlerin ve/veya pazarlamasını yaptığı ürünlerin tanıtmak ve bu ürünlerle ilgili bilgi ve yeniliklerden site  KULLANICI'sı sağlık profesyonellerini haberdar etmek amacıyla hazırlamış bulunmaktadır. ADEKA,  işbu web sitesinde yer alan bilgilerin yararlı, doğru ve eksiksiz  olduğu konusunda taahhütte bulunmadığı gibi, gelişen tıp bilimi karşısında  sitede yer alan bilgilerin güncelliği konusunda da herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını açıkça beyan etmektedir. ADEKA, web sitesinin içeriğinde yer alan bilgilerin ve/veya referansların güncelliği, doğruluğu ve uygulanabilirliği konusunda hiçbir garanti vermemekte ve herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

İşbu internet sitesinin içeriği sadece KULLANICI'yı bilgilendirme amacı ile düzenlenmiş olup, sitede yer alan bilgilerin hiçbir şekilde tavsiye niteliği bulunmadığından, bu bilgilerin kullanımı neticesinde doğabilecek herhangi bir zararlar nedeniyle ADEKA'nın herhangi bir yasal sorumluluğunun olmadığı, uğranılabilecek zararlar nedeniyle  ADEKA'dan herhangi bir talepte bulunulamayacağı hususu KULLANICI tarafından kabul ve taahhüt edilmektedir.

Bu sitede yer alan bilgiler, teşhis ve tedaviye yönelik olmayıp, bu bilgilerin sağlık uzmanına danışmadan kullanımı sonucunda uğranılabilecek zararlar nedeniyle ADEKA'nın hiçbir yasal yükümlülüğü bulunmamaktadır.

2.B. BİLGİLERİN KULLANIMI

İşbu web sitesi içerisinde yer alan hiçbir bilgi ve indirilen malzeme ADEKA'dan önceden yazılı izin almadan ve kaynak gösterilmeden kopyalanamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez, değiştirilerek kullanılamaz, pazarlanamaz, postalanamaz, iletilemez, çoğaltılamaz. Sitede yer alan bilgiler ve site içeriği yazılım ve kodlama programı da dahil olmak üzere  kısmen yada tamamen kaynak gösterilmeden ve/veya izinsiz olarak kullanılamaz.

İşbu web sitesinde yer alan bilgiler 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili yönetmelik ve kanun hükmünde kararnameler çerçevesinde telif ve mülkiyet hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla ADEKA'nın yazılı izni ile kullanılabilir. Web sitesi içeriğinin izinsiz ticari kullanımı  fikri mülkiyet hakkı, marka hakkı, gizlilik ve/veya reklam yasakları, haksız rekabet ilkeleri v.b. yasal düzenlemelerin ihlali anlamına gelebilir.

2.C.  TİCARİ MARKA HAKKI

İşbu web sitesi içerisinde  tescilli ve/veya tescilsiz olsun yer alan "ürün" adları, ticari markalar, logolar v.b. her tür  hizmet işaretleri ADEKA'nın ticari markası niteliğini taşımakta olup, fikri mülkiyet  konusu tüm bu  hakların mülkiyeti  münhasıran ADEKA'ya aittir. İşbu ticari markaların  ve fikri mülkiyet konusu hakların  izinsiz ve/veya iltibas teşkil edecek şekilde kullanımı yasal hükümler doğrultusunda yasaklanmış olup, yasal hükümlere aykırı hareketlerin Fikri ve Sınai Haklar ve Markalar Kanununa muhalefet, Türk Ticaret Yasası'nda tanımlanış bulunan haksız rekabet ve diğer izinsiz kullanımı yasaklayan tüm yasal mevzuatın ihlali anlamı taşımakta olup, bu ihlallerin tespiti halinde ADEKA'nın  yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

3. GİZLİLİK İLKESİ

İşbu web sitesinin kullanımı sırasında KULLANICI tarafından verilmiş bulunan kişisel bilgilerin gizliliği ilkesi korunmaktadır. ADEKA, kullanım sırasında KULLANICI'nın gönüllü olarak iletmiş olduğu  isim, adres, telefon, e-mail adresi v.b. kişisel bilgi sayılabilecek tüm bu bilgileri yalnızca KULLANICI ile bilgi akışını sağlamak amacı ile kayıt altına almaktadır, ancak bu bilgiler KULLANICI'nın rızası dışında herhangi bir amaçla 3.kişilerle paylaşılmaz ADEKA'nın gizlilik politikasında yer alacak değişiklikler yine işbu metinde yayınlanmak suretiyle duyurulacaktır.

ADEKA' nın taahhüt etmiş olduğu kişisel bilgilere ilişkin GİZLİLİK taahhüdü site içerisinde yer alan ve başkaca sitelere ait bulunan linkli diğer siteler için geçerli ve bağlayıcı değildir. Bu sitelerle ilgili veri depolama ve paylaşıma ilişkin taahhüt ve politikalarının linkin bağlı olduğu siteden öğrenilmesi gerekmektedir. Dolayısı ile  sitede yer alan linklerin gizlilik uygulama ve politikası ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir.

KULLANICI tarafından ziyaret ve kullanım sırasında  verilmiş bulunan  yukarıda sıralanan kişisel bilgi alanı dışında kalan tüm  mesaj, e-mail v.b.  yer alan bilgi ve belgelerin ADEKA tarafından izne tabi olmaksızın  kullanma hakkı bulunmaktadır. KULLANICI işbu web sitesi kullanımı sırasında vermiş olduğu her türlü bilgi, belge, doküman aksi ADEKA tarafından duyurulmadıkça gizli bilgi sayılamaz. ADEKA'nın bu bilgileri saklama yükümlülüğü bulunmadığı gibi, bu bilgileri herhangi bir izne tabi olmaksızın kullanma, çoğaltma, ar-ge faaliyetlerinde değerlendirme, dağıtma v.b. faydalanmaya yönelik tüm haklara sınırsız olarak sahip olduğu hususu KULLANICI tarafından işbu sözleşmeyle kabul ve taahhüt edilmektedir

ADEKA'nın KULLANICI'lar tarafından verilmiş olan tüm bilgi, belge, materyal v.b. dökümanları sitede izne tabi olmaksızın kullanmasının yanı sıra, tek taraflı olarak kullanımdan kaldırma hakkı da bulunmaktadır.ADEKA'nın sitede yayınlamış olduğu KULLANICI'lara ait bilgi ve belgeleri depolama ve saklama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

4. YAZILIM UYARILARI  VE LİNKLER

İşbu web sitesinin kullanımı sırasında doğabilecek herhangi bir sistem arızası, gecikme, eksiklik, hata, ayıp, virüs tehlikesi v.b. nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı olarak oluşabilecek zararlardan kaynaklı olarak ADEKA tüzel kişiliğinin, yönetici ve çalışanlarının hiçbir sorumluluğunun bulunmadığı KULLANICI tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Web sitesinden indirilecek ve alıntı yapılacak  her türlü bilgi ve yazılımla ilgili gerekli virüs kontrolünün sağlanması KULLANICI'nın sorumluluğunda olup, KULLANICI bu işlemler ve/veya bilgisayar ve program uyumunun sağlanması için yapılabilecek tüm giderlerin sorumluluğunu üstlendiğini, hiçbir koşulda ADEKA'ya rücu hakkının bulunmadığını peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.

ADEKA web sitesinde yer alan linkler aracılığı ile ulaşılan ve/veya diğer internet sitelerine  erişim nedeniyle oluşabilecek  tüm hasar ve zarar sorumluluğu aynen KULLANICI'ya ait olup, bu linkler aracılığı ile ulaşılan sitelere ilişkin her türlü sorumluluk bu sitelere, her tür risk ise KULLANICI'ya aittir.

5. UYUŞMAZLIKLARIN HALLİ

İşbu web sitesinin kullanımından ve  bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklı doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde  - kullanımın hangi ülkeden yapıldığı hususuna bakılmaksızın- Türk Hukuku ve T.C. Yasal mevzuatı uygulanacak olup, taraflar Uyuşmazlıkların çözümünde yetkili Mahkeme'nin İstanbul Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili kılınmış olduğunu kabul ederler.

6. TEBLİGAT

KULLANICI yasal uyuşmazlık halinde, sitenin kullanımı sırasında vermiş olduğu kişisel bilgilerin doğruluğunu ve yasal tebligat adresinin site kullanımı sırasında vermiş olduğu adres olduğunu, bu adrese yapılacak tebligatların kendisine yapılmış sayılacağını kabul ve beyan eder.

 AĞRI VE TEDAVİSİ
Uluslararası Ağrı Araştırmaları Teşkilatı (IASP) ağrıyı; vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan, gerçek ya da olası ...

AĞRI TEDAVİSİ

   
   
"Bu sitedeki bilgiler, hekim veya eczacıya danışmanın yerine
geçemez. Son güncelleme tarihi 17.12.2009. Web Sitesi Sorumlusu: Yasin Kamışlı"

Kullanım Koşulları & Yasal Uyarılar
Genel Müdürlük
Eski Büyükdere Cd. No: 35
34398 Maslak/İSTANBUL
T : 212 365 08 00
F : 212 365 08 08